top of page
CBM
CBM, s.r.o.

 

CBM, s.r.o. je špecializovaná poradenská spoločnosť vytvorená tímom skúsených top manažérov, s mnohoročnou praxou v riešení náročných úloh vo výrobných, distribučných a obchodných spoločnostiach.

Súčasťou nášho tímu je sieť externých partnerov a poradcov pôsobiacich v top-manažérskych pozíciách v nadnárodných spoločnostiach.

Našim poslaním je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pri riešení zložitých a náročných úloh našich klientov, ktorým musia čeliť na súčasnom globalizovanom trhu.

Skúsenosti, profesionalita a proaktivita v dosahovaní cieľov sú základom nášho prístupu.

Rýchle a udržateľné výsledky

Sme  primárne zameraní na výsledkovo orientované zmeny a ich zrýchlené dosiahnutie na trvalo udržateľnom základe.

Na mieru šité riešenia

Každý klient je jedinečný a preto sú všetky riešenia ušité na mieru. Výsledné riešenie navrhujeme až po dôkladnej analýze špecifickej situácie klienta, v súlade s jeho časovými a kapacitnými možnosťami.

Komplexná integrácia a flexibilita

Sme hrdí na flexibilitu a naše služby dokážeme ponúknuť vo viacerých formách podľa náročnosti zadanej úlohy. Naše riešenia sú komplexne integrované, pričom dokážeme riešiť spoločnosť ako celok, alebo len vybrané oblasti. Sme schopní dosahovať rýchle výsledky a tiež pracovať dlhodobo na komplexných a náročných projektoch.

Zapojenie zamestnancov

Neponúkame iba rady a odporúčania, ale predovšetkým merateľné výsledky formou priamej implementácie u klienta. Náš prístup je orientovaný na zapojenie zamestnancov k zmenám. Výrazným prínosom je nastavenie vyššej úrovne motivácie a prístupu zamestnancov pre trvalo udržateľné výsledky, ďalší rast a rozvoj spoločnosti.

TÍM
Náš tím
Milan Šnapko, CEO
Ing., PhD.

e-mail:  milan.snapko@cbm.sk

Phone: +421 902-966-603

Ivan Satina, CTO
Ing.

 

Spoločník / CEO v CBM, s.r.o.

2008 – súčasnosť

Konzultačná spoločnosť – interim management, procesný management, implementácia manažérskych nástrojov riadenia, Controllingu, nástrojov štíhlej výroby a údržby, logistiky, ERP systémov; Externé vedenie účtovníctva; Tréningové programy pre spoločnosti z rôznych odvetví (YAZAKI, DELTA Electronics, KIA, DONGWON, OSRAM, VVÚŽ, RADEMAKER, DANAE, MZV SR, IPA SLOVAKIA, DOMOTHERM, TVRDEX, ARBET, ZŤS)

Generálny riaditeľ / CEO v RONA, a.s.

2006 – 2008

RONA sa radí medzi najväčších svetových výrobcov vysoko kvalitného nápojového skla, stolovacích doplnkov a dekoračných predmetov zo skla. Ročné tržby 50+ mil.€, 1500 zamestnancov. Celkové zlepšenie prev. hosp. výsledku o +9mil.€/rok, zvýšením prietoku produkcie, inovovaním výrobných a administratívnych procesov, pri zachovaní počtu ľudí, zariadení a plôch.

Controlling manager v RONA, a.s.

2001 – 2006

Implementácia systému celopodnik. ekonomického riadenia Controlling (plánovanie a rozpočty, kalkulácie a cenotvorba, management reporting, manažérske účtovníctvo, performance management, finančné modelovanie, investičné plánovanie; Lean programy (KAIZEN, TOC, Six Sigma, DMAIC, SIPOC, VOC, CTQ, CPM, QFD, FMEA, FTA, PM), priame riadenie a účasť vo viacerých interných zlepšovacích a inovatívnych projektov (business model, predaj a marketing, tech. príprava výroby, riadenie cyklu objednávky, riadenie výroby, údržba a iné).

 

Vedúci odd. controllingu a financií v ZTS, s.r.o.
< 2001

Strojárska spoločnosť (200 zamestnancov),implementácia systému controlling, riadenie finančného oddelenia.

Absolvent STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky. Má viacročné cenné skúsenosti v oblastiach ako výroba a výrobné systémy, údržba, investičné rozhodovanie, systémy výroby a dodávok energetických médií. Počas týchto rokov zodpovedal za mnoho manažérskych a strategických úloch (15+ rokov v TOP manažmentoch). V jeho kariére bol angažovaný v desiatkach projektov najmä z oblasti LEAN systémov, dlhodobého investičného plánovania, implamentácia MES a TPM systémov vo výrobných spoločnostiach, systémov celopodnikovej a autonómnej údržby, ako aj výstavbe niekoľkých silových energetických projektov. Je držiteľom viacerých certifikátov a licencií v oblasti energetiky. 

Milan Snapko ml.jpg
Milan Šnapko
Ing.

e-mail:  minoosnapko@gmail.com

Phone: +421 918-555-116

Absolvent ŽU Žilina, Fakulta elektrotechniky a IT, robotické systémy (navrhovanie schémy, dosky, výroba, programovanie). Úspešný účastník väčších medzinárodných robotických súťaží (Rakúsko, Nemecko, Čína). V rámci spoločnosti sa aktívne zúčastňuje na projektoch spojených s grafickým dizajnom, marketingom, vizualizáciou a optimalizáciou procesov.

KONTAKT
Chcete vedieť viac ? Kontaktujte nás

Sme tu preto aby sme vám pomohli. Kontaktujte nás cez telefón, email alebo sociálne siete.

bottom of page